Projekty od 2017

ČSZ » Projekty od 2017

 

Rozjíždíme aktivity v rámci projektu Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Rozjíždíme aktivity v rámci projektu Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Chystáme v regionech sérii aktivit  - momentálně zejména besed a osvětových / vzdělávacích seminářů - na téma šíření nenávisti ve virtuálním prostoru, fake news, dezinformací a hoaxů, a to z různých úhlů pohledu. Aktivity pro nás zajišťují externí lektoři a lektorky a...