Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům

ČSZ » Projekty od 2017 » Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům

Název projektu: Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům (ukončen)

Realizace: 2017

Příjemce: Český svaz žen z.s.

Poskytovatel dotace: Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

V září 2016 byl předložen projekt k Úřadu vlády pod názvem Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům s plánovanou realizací v průběhu roku 2017. Bohužel rozhodnutí o přidělení dotace bylo podepsáno až v srpnu 2017, takže realizace projektu probíhala v o něco úspornějším režimu.

Uskutečněné besedy

  • 3. 2017 Kulatý stůl ke zprávě Social Watch ČR k chudobě žen v České republice – MDŽ
  • 6. 2017 Promítání filmu spojené s besedou ke dni rovnosti žen a mužů (19.6.) a Světovému dni uprchlíků
  • 11. 2017 Přednáška na semináři Krajské organizace ČSŽ Středočeského kraje s tématem migrace
  • 11. 2017 Křest druhého dílu sborníku #ZaIstanbul2 na sjezdu ČSŽ; hostem byla jedna z autorek, Dr. Hana Stelzerová (ředitelka České ženská lobby)
  • 11. 2017 Veřejný křest druhého dílu sborníku #ZaIstanbul2 závěrem besedy České ženské lobby Ženy tváří tvář násilí

Sborník #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí

Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách a v rámci pokračující partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme vydaly druhý díl sborníku #ZaIstanbul věnovanému všem formám násilí páchaného (nejen) na ženách.

Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat (i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě či prvním dílem sborníku!) e-mailem na reditelka@csz.cz , případně poštou na adrese: Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Obsah:

→ Istanbulská úmluva a ženy migrantky, uprchlice a žadatelky o azyl
→ Migrantky a vícenásobná diskriminace
→ Genderově senzitivní přístup a prevence genderově podmíněného násilí v procesu nucené migrace
→ Ženy v migraci
→ Genderové aspekty násilí z nenávisti
→ Migrantky jako oběti domácího násilí
→ Změna perspektivy je možná. Životní příběhy muslimských žen
→ Ne znamená ne: příběh (o) Konsentu
→ Domovské organizace kolektivu autorek
→ Stručný slovníček pojmů z oblasti migrace