Rozjíždíme projekt reagující na narůstající projevy nenávisti, šíření dezinformací, hoaxů a Fake news v online prostředí s tím, že osvětu v oblasti mediální gramotnosti vnímáme jako cestu k lepší orientaci ve veřejném prostoru a posilování demokracie. K lepšímu...