Největší ženská organizace

v České republice

Český svaz žen z.s. je nevládní organizací s velmi početnou členskou základnou, která působí převážně na dobrovolnické bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Důstojnost a integrita žen

Sociální postavení žen

Ženy na trhu práce a ve veřejném životě

Ženy ve venkovském prostoru

Ženy ve vzdělávání, kultura, ...

Aktuality

Změna statutárního orgánu hlavního spolku na kolektivní

Na 3. Ústředním shromáždění ČSŽ byl schválen návrh dílčí změny stanov Českého svazu žen, z.s. spočívající v tom, že statutární orgán spolku již nebude tvořit pouze jediný člen - předsedkyně ČSŽ, ale...

Změna statutárního orgánu hlavního spolku na kolektivní

Na 3. Ústředním shromáždění ČSŽ byl schválen návrh dílčí změny stanov Českého svazu žen, z.s. spočívající v tom, že statutární orgán spolku již nebude tvořit pouze jediný člen - předsedkyně ČSŽ, ale...

Články

Kalendář akcí

Kalendář

Kalendář akcí aktuálního projektu Společně proti šíření nenávisti a dezinformací je k dispozici Z D E.

Štítky

Jsme členem

Partneři