Společně proti šíření nenávisti a dezinformací (2020 – 2023)

ČSZ » Projekty od 2017 » Společně proti šíření nenávisti a dezinformací (2020 – 2023)

Název projektu: Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Registrační číslo: 62500-2019-003-0031 / Active Citizens Fund

Realizace: 1. 10. 2020 – 31.3. 2023

Příjemce: Český svaz žen z.s.

Místo realizace a dopadu: Česká republika

Cílová skupina: členky ČSŽ, ostatní aktéři, média, širší veřejnost

Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vzdělávání a osvětu v oblasti mediální gramotnosti vnímáme jako cestu k lepší orientaci ve veřejném prostoru, přičemž si projekt klade za cíl i zvýšení tolerance k odlišnostem. Projekt bude realizován v regionech prostřednictvím sítě organizačních jednotek ČSŽ, kombinuje vzdělávací a osvětové aktivity (školení, přednášky, veřejné besedy), plánujeme i aktivity publikační vč. vydání tematického sborníku.

Související články budou publikovány zejména na našem webu www.rovnesance.cz, pozvánky na akce a dílčí výstupy na hlavním webu ČSŽ.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Chržová (predsedkyne@csz.cz)

S ohledem na opatření související s epidemií covid-19 nejsme aktuálně schopny odhadnout možné termíny akcí, ale podle uvolňování opatření je budeme postupně zveřejňovat

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Plán hlavních aktivit na nejbližší období:

2023      
30.3. Praha Kulatý stůl a křest sborníku proběhlo
27.3. Praha – hybridně

Workshop

Gender a Dezinfo

proběhlo
22.3. Vysočina Školení pro členky – datovky proběhlo
20.3. Praha Školení pro členky – datovky Proběhlo
8.3. Vysočina Školení pro členky – datovky proběhlo
6.3. Praha Školení pro členky – datovky proběhlo
27.2. Praha – hybridně

Workshop

Gender a Dezinfo

proběhlo
25.2. České Budějovice Školení pro členky – datovky proběhlo
20.2.  Praha Školení pro členky – datovky proběhlo
6.2. Praha Školení pro členky – datovky proběhlo
2022      
10.12. Praha Křest sborníku Posunuto
29.10. Soběšice Beseda Proběhlo
21.10. Lipno Beseda Proběhlo
20.10. Praha (pro SČK) Beseda Proběhlo
9/10.9. Hradec Králové Beseda Zrušeno
28.5. Čes.Budějovice Beseda Proběhlo
13.5. Lipovec / Brno Beseda Zrušeno
10.5. Ruda na Mor. Beseda Proběhlo
9.5. Vel.Meziříčí Beseda Proběhlo
3.5. Jindř.Hradec Beseda Proběhlo
2.4. Přibyslav Beseda Proběhlo
26.2. Kosmonosy Ml. Boleslav Beseda Proběhlo
2021      
27.11.2021 Soběšice beseda Zrušeno z důvodu karantén a nouzového stavu
20.11.2021 Hradec Králové beseda zrušeno z důvodu epidemie / opatření
20.11.2021 Ml.Boleslav – Kosmonosy beseda zrušeno z důvodu epidemie 🙁
23.10.2021

Lipno – Př.Výtoň

Zásada u Kadaně

besedy zrušené
21.10.2021 Jablonec n/N beseda zrušeno
2.10.2021 Přibyslav beseda proběhlo
4.9.2021 Velká Úpa beseda proběhlo
13.8.2021 Havlíčkův Brod celodenní seminář proběhlo
19.6.2021 Velká Úpa beseda proběhlo

Články

Datové schránky – školení pro členky v únoru a březnu 2023

Datové schránky se blíží

→  Vzhledem i k dalším souvisejícím službám / příležitostem pro komunikaci nejen se státní správou chystáme pro naše členky (zejména z pobočných spolku, ale ne jen pro ně) školení / informační...

Together Against Hate Speech and Disinformation

The project responds to increasing hate speech and disinformation spread online; it is based not only on the widely acknowledged facts, but also on our own experience. We perceive education and awareness in the field of media literacy as a way to better orientation in the public space, while the project also aims at increasing tolerance to „otherness“. Combination of educational / awareness raising activities across regions incl. rural areas and related publications follows a model we successfully implemented back in 2014 – 2017 in the Istanbul Convention projects with the help of our grass root member organisations, their individual members and number of cooperating NGOs and experts.

Contact persons: Ms. Jana Chržová (predsedkyne@csz.cz)

Note: Due to the covid-19 pandemic and related safety and preventive measures all onsite activities had to be postponed and are starting from June 2021.

Project name: Together Against Hate Speech and Disinformation

Reg.nr: 62500-2019-003-0031 / Active Citizens Fund

Implementation: 1. 10. 2020 – 31.3. 2023

Beneficiary organisation: Český svaz žen z.s. / Czech Women´s Union (CWU)

Implementation and impact: Czech Republic

Target groups: members of CWU, other stakeholders, media, general public

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Práce - most k dětem - eu