Historie

ČSZ » O nás » Historie
Český svaz žen z.s. (ČSŽ), je ženská organizace stále ještě s nejpočetnější základnou, která působí na území České republiky kontinuálně přes 50 let.

Formálně vznik ČSŽ vztahujeme k roku 1967: ve dnech 5. – 7. července 1967 se konal v Praze celostátní sjezd, na kterém byl ustaven nový Československý svaz žen a co je podstatné, v té době již v českých zemích i na Slovensku vznikala organizační struktura a především členská základna na bázi individuálního členství. K prvotní federalizaci Československa došlo k 1. lednu 1969 a Český svaz žen i Slovenský svaz žen pak byly legálně ustaveny na svých sjezdech hned v lednu onoho roku.

10. března 1990 se konal mimořádný sjezd, který vymezil ČSŽ jako samostatnou organizaci a po živé diskusi rozhodl setrvat na tradičním lakonickém a obsahově jednoznačném názvu. Doporučil zároveň zrušení Československého svazu žen, který skutečně 7. dubna toho roku ukončil činnost.

V roce 1990 byl ČSŽ registrován jako občanské sdružení a v roce 2014 pak s novým občanským zákoníkem byl automaticky transformován na zapsaný spolek.

Podrobně se historii naší organizace věnuje publikace Ženy a Český svaz žen, mapující historii organizace až do roku 2012 (ke stažení v pdf).