Archiv

ČSZ » Archiv

Novelizované znění Stanov ČSŽ z listopadu 2021

Na 6. ústředním shromáždění ČSŽ dne 13.listopadu 2021 byly přijaty změny Stanov ČSŽ týkající se těchto okruhů: 1) Doplnění způsobu jednání orgánů formou per rollam a za využití technických...

Výběrové řízení na účetní hlavního spolku (zrušeno)

 Český svaz žen z.s. (ČSŽ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní hlavního spolku  Úvazek:  0,6  - 0,7 s možnosti rozšíření (realizace projektů, případné rozšíření o mzdovou agendu) Požadujeme:...