Novelizované znění Stanov ČSŽ z listopadu 2021

ČSZ » Novinky » Novelizované znění Stanov ČSŽ z listopadu 2021
Na 6. ústředním shromáždění ČSŽ dne 13.listopadu 2021 byly přijaty změny Stanov ČSŽ týkající se těchto okruhů:

1) Doplnění způsobu jednání orgánů formou per rollam a za využití technických prostředků – 2 nové články */

– Čl. IX. Rozhodování mimo zasedání (per rollam)
– čl. X. Rozhodování s využitím technických prostředků

2) Změna ve složení delegátek ÚS z důvodu průběžného rušení / slučování okresů (s účinností od 1.1.2023) – týká se způsobu nominace a volby analogicky se sjezdem

3) Upřesnění role místopředsedkyně pro případ dlouhodobější absence předsedkyně.

Novelizované Stanovy jsou již podány k zápisu do rejsříku a budou publikovány v předsjezdovém čísle zpravodaje Žena třetího tisíciletí (k distribuci v polovině ledna 2022).

 


*/ Zákon č. 460/2020 Sb., který upravoval možnosti využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem) v době nouzového stavu; zákon od 1.7.2021 není již v platnosti, různé typy omezujících opatření ale mohou pokračovat.