Novinky

ČSZ » Novinky

Změna statutárního orgánu hlavního spolku na kolektivní

Na 3. Ústředním shromáždění ČSŽ byl schválen návrh dílčí změny stanov Českého svazu žen, z.s. spočívající v tom, že statutární orgán spolku již nebude tvořit pouze jediný člen - předsedkyně ČSŽ, ale...

Oznámení členkám ÚS – termín 3. shromáždění

Oznámení členkám ÚS – termín 3. shromáždění

Potvrzujeme, že 3. ústřední shromáždění bude již prezenční a bude se konat v již dříve avizovaném termínu: v sobotu dne 25. listopadu 2023 v Praze. Pozvánky spolu s programem budou členkám ÚS (vč....

Omezení provozu ústředí ČSŽ (aktualizace)

Omezení provozu ústředí ČSŽ (aktualizace)

Informujeme, že vzhledem k odchodům do důchodu budeme mít od 14.9.2023 novou kolegyni na pozici manažerka, Mgr. Alenu Hronovou. Momentálně je ale provoz ústředí omezen na minimum. Děkujeme za...