Novinky

ČSZ » Novinky

Novelizované znění Stanov ČSŽ z listopadu 2021

Na 6. ústředním shromáždění ČSŽ dne 13.listopadu 2021 byly přijaty změny Stanov ČSŽ týkající se těchto okruhů: 1) Doplnění způsobu jednání orgánů formou per rollam a za využití technických...