Změna statutárního orgánu hlavního spolku na kolektivní

ČSZ » Novinky » Změna statutárního orgánu hlavního spolku na kolektivní

Na 3. Ústředním shromáždění ČSŽ byl schválen návrh dílčí změny stanov Českého svazu žen, z.s. spočívající v tom, že statutární orgán spolku již nebude tvořit pouze jediný člen – předsedkyně ČSŽ, ale bude kolektivní a budou jej tvořit předsedkyně a místopředsedkyně; místopředsedkyně je stejně jako předsedkyně oprávněna spolek zastupovat samostatně ve všech záležitostech. Tato změna je provedena v ustanovení 16.5 stanov Českého svazu žen, z.s. tak, že stávající znění tohoto ustanovení: „Statutárním orgánem ČSŽ je předsedkyně ČSŽ.“ je nahrazeno novým zněním: „Kolektivním statutárním orgánem ČSŽ jsou předsedkyně ČSŽ a místopředsedkyně ČSŽ. Každá z nich je oprávněna zastupovat ČSŽ samostatně ve všech záležitostech.“  (Související záznam v rejstříku)

Místopředsedkyní ČSŽ je paní Kamila Feniková, která je zároveň i místopředsedkyně Krajské rady žen Jihomoravského kraje a také členkou správní rady Střední odborné školy – Morava o.p.s., jíž je Český svaz žen zřizovatelem. (Zápis v rejstříku)