AKTUALIZACE: Oznámení členkám – termín mimořádného Ústředního shromáždění

ČSZ » Novinky » AKTUALIZACE: Oznámení členkám – termín mimořádného Ústředního shromáždění

AKTUALIZACE 

S ohledem na skutečnost, že nebyly doručeny nominace na předsedkyni ČSŽ, termín 5. Ústředního shromáždění ČSŽ se přesouvá na podzim 2024. Aktuálně zajišťujeme prostory pro prezenční jednání ÚS – termín bude následně oznámen. Děkujeme za pochopení. 


V 1. pololetí 2024 probíhají 2 jednání Ústředního shromáždění:

  1. Ústřední rada žen ČSŽ oznamuje, že se písemnou formou mimo prezenční zasedání (tzv. per rollam) uskuteční 4. mimořádné Ústřední shromáždění ČSŽ (dále jen „ÚS ČSŽ“). Ústřední rada žen ČSŽ rozhodla o uvedeném způsobu rozhodování vzhledem k tomu, že při 3. ústředním shromáždění ČSŽ konaném dne 25. 11. 2023 nebyl schválen rozpočet ČSŽ na rok 2024. Připomínáme, že hlasování členek v rámci rozhodování per rollam začíná dnem 13. března. 2024 rozesláním tohoto oznámení s podklady a hlasovacím lístkem, a končí 3. dubna 2024.
  2. 5. ÚS ČSŽ proběhne prezenčně v Praze dne 15. června 2024 a bude volební. Jak bylo avizováno, stávající předsedkyně ČSŽ oznámila záměr rezignovat z funkce ze zdravotních důvodů. V této souvislosti připomínáme, že nejpozději do 11.4.2024 je potřeba zaslat na ústředí hlavního spolku návrhy kandidátek na funkci předsedkyně ČSŽ vč. jejich stručných životopisů / profilů a souhlasu s nominací.