česká ženská lobby

ČSZ » česká ženská lobby
Mezinárodní den proti násilí na ženách

Mezinárodní den proti násilí na ženách

TZ České ženské lobby: Mezinárodní den proti násilí na ženách 25. listopadu opět odstartuje 16 dní aktivismu, kdy lidé po celém světě pořádají akce upozorňující na porušování základních lidských...