TZ: Oranžová Petřínská rozhledna na Mezinárodní den proti násilí na ženách

ČSZ » Novinky » TZ: Oranžová Petřínská rozhledna na Mezinárodní den proti násilí na ženách

Česká ženská lobby 25.11.2019

Mezinárodní den proti násilí na ženách 25. listopadu opět odstartuje 16 dní aktivismu, kdy lidé po celém světě pořádají akce upozorňující na porušování základních lidských svobod a práv. Celosvětová kampaň „Orange the World“ oranžově zbarví řadu míst a budov, včetně pražské Petřínské rozhledny, a upozorní na závažnost tématu násilí na ženách.

I v České republice je násilí na ženách velmi závažným problémem, o kterém se mluví čím dál více. I proto se oběti násilí častěji obrací na policii a snaží se vyhledat pomoc. Přestože Česká republika má vcelku dobrou legislativu, stále chybí dostupná síť pomoci pro oběti, bezpečné azylové domy, psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi zasažené násilím, centra pro oběti znásilnění či komplexní provázané sítě služeb a lepší spolupráce všech aktérů obdobné integrovanému záchrannému systému i dostatek preventivních programů

„Návod, jak daný problém řešit, nemusíme vymýšlet zas a znovu. Stačí přijmout mezinárodní Úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, na jejímž vzniku se podíleli i zástupci/kyně a odborníci/e z ČR,” říká ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. K ratifikaci však podle jejích slov chybí politická vůle. „Je nešťastné, že se úmluvě říká Istanbulská. Mnoho lidí pak neví, co si pod tím termínem má představit. Někteří si dokonce mylně myslí, že pojednává o migraci.” Její slova potvrzuje i aktuální výzkum veřejného mínění. Ukazuje, že pro přijetí Úmluvy je téměř dvakrát tolik lidí než proti.  Šetření zároveň zjistilo, že lidé, kteří skutečně vědí, o čem Úmluva je, pak také v drtivé většině případů (89 %) souhlasí s tím, aby ji Parlament schválil (CVVM, 2019).

Česká ženská lobby, jako síť organizací, která hájí zájmy žen, na prospěšnost opatření popsaných v Úmluvě dlouhodobě upozorňuje. A proto na Mezinárodní den proti násilí na ženách pořádá konferenci s názvem Společně bez násilí. Cílem akce je zaměřit se na opatření, která pomohou současnou situace zlepšit a prodiskutovat bariéry a příležitosti současného systému s odborníky a odbornicemi z řad sociálních a návazných služeb (pozvánka v příloze, program na webu).

Oranžově nasvícený Petřín na Mezinárodní den proti násilí na ženách vyšle symbolický signál celé společnosti, že násilí na ženách a domácí násilí jsou nepřijatelné. Česká ženská lobby proto vyzývá české politiky a političky, aby co nejdříve ratifikovali Úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí, a tím vyslali jasný signál celému světu, že chceme být součástí řešení této závažné problematiky.

Kontakty:

Hana Stelzerová, Česká ženská lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Jitka Poláková, proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, jitka.polakova@profem.cz, tel: 774 433 005

Zdena Prokopová, ROSA – centrum pro ženy, zdena.propokova@rosa-os.cz, tel: 736 739 571

Jaroslava Chaloupková, ACORUS, jaroslava.chaloupkova@acorus.cz, tel: 735 751 414