oznámení členkám

ČSZ » oznámení členkám

Novelizované znění Stanov ČSŽ z listopadu 2021

Na 6. ústředním shromáždění ČSŽ dne 13.listopadu 2021 byly přijaty změny Stanov ČSŽ týkající se těchto okruhů: 1) Doplnění způsobu jednání orgánů formou per rollam a za využití technických...

Oznámení členkám ÚS – jednání mimo zasedání

Oznámení členkám ÚS – jednání mimo zasedání

s ohledem na závažnou epidemiologickou situaci a související vládní krizová opatření jsme patrně vůbec poprvé donuceny k náhradnímu řešení plánovaného Ústředního shromáždění – a sice písemnou formou „per rollam“.

Aktualizace: Akce ČSŽ v době pandemie

Aktualizace: Akce ČSŽ v době pandemie

AKTUALIZACE 11.4.2020:  naše pracoviště přecházejí převážně na práci z domova, a to do odvolání  (v souladu s vyhlášením karantény na území ČR). Kolegyně jsou k zastižení převážně na e-mailech nebo...