Získání úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů

ČSZ » Články » Získání úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů

Na základě zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů se jako skutečný majitel do této evidence zapisuje fyzická osoba – statutární orgán spolku / pobočného spolku.  (na základě novely od 1.6.2021 zápis probíhá automaticky ze spolkové rejstříku).

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na adrese: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde po zadání identifikačního čísla (IČ) naleznete daný subjekt a zároveň můžete získat částečný elektronický výpis (v pdf ke stažení)

Poskytovatelé dotací a grantů čím dál častěji vyžadují doložení úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů. Tento úplný výpis lze získat přihlášením evidované osoby / „skutečného majitele“ nebo žádostí u rejstříkového soudu  (mají na to 30 dnů)

Přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (e-Identita). Další možností je zaslání písemné žádosti na příslušný rejstříkový soud, kde je zaslání úplného výpisu zpoplatněno.  

Kroky k získání úplného výpisu za pomoci přihlášení přes datovou schránku / eidentitou:

  1. Zadat do vyhledávače odkaz: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
  2. V pravém horním rohu kliknout„Přihlásit“
  3. Zvolit výběr přihlášení za pomoci Datové schránky/eidentity
  4. Po přihlášení do pole zadáte IČ vašeho pobočného spolku
  5. následně pod zobrazeným výpisem zvolíte možnost Úplný výpis – je to velmi podobné získávání výpisů ze spolkového rejstříku

Podrobnější a srozumitelný výklad / návod je např. na těchto stránkách MU Nový Bydřov

JAK ZISKAT E-IDENTITU  >>> návod a ODKAZY na službu jednotlivých bank naleznete zde: https://info.identitaobcana.cz/idp/