Sjezd Českého svazu žen z.s. 2022 – stručné informace

ČSZ » Novinky » Sjezd Českého svazu žen z.s. 2022 – stručné informace

Dne 19. listopadu proběhl v Praze sjezd Českého svazu žen z.s. Na sjezdu ČSŽ byla přijata nová Programová orientace pro období 2023 – 2027, byly zvoleny orgány ČSŽ na další pětileté období, včetně naší „správní rady“ – Ústřední rady žen. Předsedkyní ČSŽ zůstává Mgr. Jana Chržová.

Naopak nebyly přijaty předložené návrhy rozpočtu pro rok 2023 ve dvou variantách, a proto proběhne 1. Ústřední shromáždění již v březnu 2023 (pravděpodobně formou jednání per rollam o jednom bodu hlasování). Podrobnější informace členky obdrží po Novém roce v posjezdovém zpravodaji.

Ústřední rada žen ČSŽ pro období 2023 – 2027

Mgr. Jana Chržová – předsedkyně
Pozn.: místopředsedkyně prozatím nebyla zvolena.

Květa Barešová (Středočeský kraj)
Kamila Feniková (Jihomoravský kraj)
Mgr. Jana Hoffmannová (Nadace Žena, předsedkyně)
Mgr. Alena Hronová  (Praha)
Mgr. Jana Kvochová (Liberecký kraj)
Valerie Lukášová (Královéhradecký kraj)
Mgr. Marie Machancová (Olomoucký kraj)
Mgr. Ivana Modráčková (Pardubický kraj)
Alexandra Nágrová (Plzeňský kraj)
Jarmila Netopilová (Zlínský kraj)
Miroslava Olšáková (Moravskoslezský kraj)
Květa Rybárová (Ústecký kraj)
PhDr. Ivana Štrossová (Kraj Vysočina)
Božena Vávrová, Bc. (Karlovarský kraj)
Alena Vránová (Jihočeský kraj)
Zároveň děkujeme všem končícím členkám našich ústředních i regionálních orgánů za jejich práci.