Chystáme v regionech sérii aktivit  - momentálně zejména besed a osvětových / vzdělávacích seminářů - na téma šíření nenávisti ve virtuálním prostoru, fake news, dezinformací a hoaxů, a to z různých...