Anketa k návrhu nové Programové orientace ČSŽ

ČSZ » Ankety » Anketa k návrhu nové Programové orientace ČSŽ

Plné znění návrhu Programové orientace 2023 – 2027 naleznete v předsjezdovém zpravodaji  ŽTT


Anketa k návrhu Programové orientace ČSŽ 2023 – 2027 (PO)

Vyznačte prosím své preference k jednotlivým okruhům PO

Školení, kurzy a besedy - doplňující dotazy

V těchto 2 letech chystáme v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“ školení, kurzy i besedy. Vzhledem k epidemické situaci v letech 2020 – 2021 a z toho vyplývajících omezeních mimo jiné co do povoleného počtu osob na akcích testujeme pořádání online jednání a následně i aktivit. Pro účely širšího využití v rámci členské základny i v budoucnosti potřebujeme ale ověřit, zda je taková forma aktivit pro Vás reálná či zajímavá.
Děkujeme za vyplnění ankety a za Váš čas.