Zahajujeme projekt „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

ČSZ » Novinky » Zahajujeme projekt „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

V současné době startujeme přípravné práce na novém projektu, který bude realizován v rozmezí říjen 2020 až březen 2023. Náš projekt „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“ reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vzdělávání a osvětu v oblasti mediální gramotnosti vnímáme jako cestu k lepší orientaci ve veřejném prostoru, přičemž si projekt klade za cíl i zvýšení tolerance k odlišnostem. Projekt bude realizován v regionech prostřednictvím sítě organizačních jednotek ČSŽ, kombinace vzdělávacích a osvětových aktivit vychází z modelu úspěšně realizovaného projektu k tzv. Istanbulské úmluvě v letech 2014 – 2017.

Přetrvávající epidemická situace (nejen) nám bohužel ale komplikuje plánování aktivit za účasti veřejnosti, nicméně doufáme, že jejich plán budeme schopni představit již začátkem roku a následně jej budeme samozřejmě aktualizovat.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska