Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce

ČSZ » Projekty od 2017 » Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce
Název projektu: Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce (ukončeno)

Realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003410

Partneři: Český svaz žen z.s., Asociace Montessori ČR

Místo realizace a dopadu: Karlovarský kraj; Pardubický kraj; Středočeský kraj; Moravskoslezský kraj

Cílová skupina: Ženy ohrožené na trhu práce

Projekt usiluje o zlepšení postavení žen (matek malých dětí a žen ve věku 55+) na trhu práce přes zapojení do veřejného života: komunální politiky a neziskového sektoru. Politika a práce v neziskovém sektoru je službou lidem, ale i povoláním, k jehož zvládnutí je třeba určitých vědomostí a schopností. Ženy čelí bariérám, které jim vstup do veřejného života i na pracovní trh znesnadňují. Kombinací vzdělávacích programů, mentoringu, síťování a dalších aktivit chceme pomoci tyto bariéry odstranit.
Práce - most k dětem - eu
V komunální politice a v neziskovém sektoru se rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život i budoucnost vás i vašich dětí.

  • Nedostanete se na úřad, protože sídlí ve 2. patře bez výtahu?
  • Trápí vás nedostatek míst ve školkách?
  • Staráte se o své stárnoucí rodiče a nemá vám kdo pomoci?
  • Chybí vám dětské hřiště či herna?
  • Bojíte se jít večer pěšky domů neosvětleným parkem?
  • Nesouhlasíte s výstavbou hypermarketu?

Všechny tyto věci můžete ovlivnit i vy. Zapojte se, má to smysl!