CÍL – cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině

ČSZ » Projekty od 2017 » CÍL – cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině

Název projektu: CÍL – cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině (v realizaci)

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413

Realizace: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2020

Příjemce: Český svaz žen z.s.

Partneři: Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Třebíčské centrum z.s.

Místo realizace a dopadu: Kraj Vysočina

Cílová skupina: Neformální pečovatelé, Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby pečující o malé děti, Rodiče samoživitelé

Práce - most k dětem - eu

Projekt se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných (4) cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s CS odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které CS brání ve zlepšení jejich situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti. Projekt počítá s podporou 170 osob.

 

Závěrečná evaluační zpráva projektu je k dispozici ke stažení v pdf : Souhrnna-evaluace-CIL-FINAL