Rozjíždíme aktivity v rámci projektu Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Rozjíždíme aktivity v rámci projektu Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Chystáme v regionech sérii aktivit  – momentálně zejména besed a osvětových / vzdělávacích seminářů – na téma šíření nenávisti ve virtuálním prostoru, fake news, dezinformací a hoaxů, a to z různých úhlů pohledu. Aktivity pro nás zajišťují externí lektoři...