Podpora a pomoc Ukrajině

Podpora a pomoc Ukrajině

Dopis ze dne 25.2.2022 Velvyslanectví Ukrajiny v Praze Vážený pane velvyslanče, Vážení a milí přátelé, žádná slova nedokáží vyjádřit, co pociťujeme v posledních dnech a hodinách při sledování dramatického vývoje situace na Ukrajině. Do poslední chvíle jsme patrně...

Novelizované znění Stanov ČSŽ z listopadu 2021

Na 6. ústředním shromáždění ČSŽ dne 13.listopadu 2021 byly přijaty změny Stanov ČSŽ týkající se těchto okruhů: 1) Doplnění způsobu jednání orgánů formou per rollam a za využití technických prostředků – 2 nové články */ – Čl. IX. Rozhodování mimo zasedání...