Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce – článek

ČSZ » Články » Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce – článek

Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce – článek

ČSZ » Články » Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce – článek

V životě přicházejí změny a stává se, že si pak mnohé z nás kladou otázky: „ Co budu dál dělat, co umím a co mohu nabídnout svému zaměstnavateli?“ Na tyto otázky vám neodpoví úřad práce, na tyto otázky se po dobu dvou let (2017 – 2018) snažily odpovědět samy sobě účastnice projektu „Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce (OPZ, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003410).

Práce - most k dětem - eu

Projekt, realizovaný ve spolupráci s neziskovou organizací Fórum 50% a s Asociací Montessori, se zaměřil na problémy žen (především matek dětí do 15 let a žen ve věku 55+ ) se vstupem a postavením na trhu práce. Trhem práce rozumíme nejen zaměstnání, ale i účast ve veřejném životě. Politická práce a práce v neziskových organizacích je službou lidem, ale i povoláním, k jehož získání a zvládnutí je potřeba určitých vědomostí a schopností.

V rámci jednotlivých projektových programů projekt pomohl ženám překonat bariéry, které jim komplikují přístup na trh práce i do veřejného života. V průběhu květen – říjen 2017 proběhly ve vybraných krajích (Středočeském, Karlovarském, Pardubickém a Moravskoslezském) nejdříve motivační setkání s cílem seznámit ženy s jednotlivými aktivitami projektu a oslovit je do té míry, aby dále projevily zájem pokračovat i v aktivitách dalších a průběžně se po dobu daných dvou let setkávat. Nutno podotknout, že takový ohlas realizátorky projektu ani nečekaly. Následný vzdělávací program a pořádaná síťovací setkání žen byly hodnoceny velmi kladně. Předaly se zde nejen nové zkušenosti, podněty či postřehy, ale také pomocné kontakty a vznikla nová přátelství.

V Ostravě, Mníšku pod Brdy, Karlových Varech a Pardubicích jsme spolu s Českým svazem žen a Asociací Montessori uspořádali síťovací setkání žen na téma, proč je důležité volit a jak rozhodnutí v politice dopadají na náš každodenní život. Děkujeme vystupujícím političkám, které se podělily o svůj příběh, jak vstoupily do politiky - Věra Palkovská (primátorka Třince), Dagmar Novosadová (starostka Kunína), Daniela Páterová (zastupitelka Mníšku pod Brdy), Monika Červíčková (poslankyně), Jitka Pokorná (starostka Nové Role), Lucie Trčková (komunální politička v Sokolově), Michaela Matoušková (starostka Řečan nad Labem) a Blanka Zaklová (starostka Chvaletic). Setkání proběhla díky projektu Zapojte se: Účastí ve veřejném životě na trh práce.

Projekt, který doufal ve změnu a inicioval zvýšení zájmu žen ohrožených na trhu práce o aktivní účast na veřejném životě a v budoucnu i zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích - specificky v komunální politice, kde se zvýší diverzita místních zastupitelstev, do kterých se zapojí ženy různých věkových kategorií – byl úspěšný.

„Po rodičovské dovolené jsem se už nechtěla vrátit do komerčního světa. Přála jsem si, aby mnou odvedená práce měla ještě nějakou přidanou hodnotu. A to nejen pomáhat konkrétním lidem, ale naší obci a společnosti vůbec. Zní to jako klišé, ale je to tak. Přihlásila jsem se do výběrového řízení na ředitelku neziskové organizace a vyhrála,“ vypráví Žaneta Salátová, současná ředitelka Mateřského a Dobrovolnického centra v Karlových Varech. A nelituje. „Na práci v neziskovce mě baví rozmanitost, svoboda, potřebnost… Našla jsem mnohem víc, než jsem hledala. Navíc se mi velmi dobře daří slaďovat pracovní a rodinný život. Zapojila jsem celou rodinu a baví nás to. To bych v jiné práci asi nemohla,“ doplňuje Žaneta.

Místostarostka Mníšku pod Brdy, Daniela Páterová, sama čtyřnásobná matka, říká:
„Můj osobní postřeh je, že ženy, které zprvu působí v neziskovém sektoru, se často dostanou i do politiky. Měla jsem to tak i já – nejprve jsem pracovala pro Centrum pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty a až později jsem se zapojila do komunální politiky. Znám celou řadu žen, které to měly nebo mají stejně. V neziskovce jsou vaše možnosti věci ovlivňovat omezené, v politice můžete řadu věcí rozhodovat přímo. Jako matka 4 dětí jsem již ze svých předchozích zaměstnání zvyklá dobře si zorganizovat pracovní den tak, abych se po práci mohla intenzivně věnovat svým dětem. Považuji za nutnost oddělovat pracovní a rodinný život a být plně zapojena vždy do toho jednoho. V politice cítím zkušenosti z velké rodiny jednoznačně jako výhodu. S dětmi i manželem o své práci často mluvím a oni pak mají větší pochopení, když musím občas do práce třeba i ve večerních hodinách.

Zapojení žen do politiky považuji za velmi důležité. Ženská energie, jejich emoce a empatie je v politice velmi potřebná. Ženy jsou zpravidla velmi efektivní, zodpovědné a loajální. Jen bych si přála, aby více žen chápalo své ženství jako výhodu a nebály se do politiky zapojit.“

Předpoklad, že část účastnic projektu se bude aktivněji angažovat v rámci neziskového sektoru (zaměstnání v NNO nebo založení vlastní organizace apod.) nebo se ženy více zapojí do veřejného života, se nakonec po komunálních volbách v r. 2018 splnil.