Práce – most k mým dětem

ČSZ » Projekty 2013 - 2016 » Práce – most k mým dětem
Název projektu: Práce – most k mým dětem (ukončeno)

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00396

Realizace: 1. 11. 2012 – 31. 10. 2014

Příjemce: Audit organizace s.r.o.

Partneři: Český svaz žen z.s., Město Tábor

Místo realizace a dopadu: Jihočeský kraj

Cílová skupina: zaměstnanci, zaměstnavatelé a územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.

Práce - most k dětem - eu
Cílem projektu je zlepšování kvality života v rámci lokality JČK prostřednictvím řešení specific. problémů tohoto území, zlepšení koordinace subjektů ovlivňujících rovnováhu rodinného a pracovního života a zvýšení povědomí o rovných příležitostech žen a mužů a diskriminaci na trhu práce na základě pohlaví a rodin. stavu. A to pomocí centra „Práce – most k mým dětem“ pro Jihočeský kraj jako subjektu proaktivní koordinace a knowledge managementu slaďování pracovního a rodinného života matek a otců s důrazem na specifické životní situace (svobodná matka, rozvod, úmrtí životního partnera). Potřebnost a aktuálnost vychází z vysoké rozvodovosti i nezaměstnanosti v JČK, z nedost. informovanosti zaměstnanců/kyň i zaměstnavatelů o WLB, z ekonom. situace v regionu i z tendencí obyvatel v JČK k tradicím a jistotám. Hlavní činnosti projektu: aktivní práce s cílovou skupinou jednotlivců (navázání důvěry, poskyt. informací a poradenství, mediace v případě vnitřního konfliktu, komunikace se zaměstnavatelem), aktivní práce se zaměstnavateli (HR linka helpdesku, audit rovnováhy, rozvoj a vzdělávání v oblasti HRM a WLB), tvorba znalostní databáze kolizních situací WLB a best practices, aktivní spolupráce s obcemi, odbory sociální péče, úřady práce (poskytování informací, rozvoj a vzdělávání v oblasti personalistiky a WLB) a publikační a osvětová činnost problematiky rovných příležitostí a WLB. Systémově provázané činnosti projektu pomohou dosahovat pracovního výkonu a chování (jako základních předpokladů „zaměstnatelnosti“ matky/otce v konkurenceschopné organizaci v JČK) a řešit osobní dilemata zaměstnanců/kyň z cílové skupiny. Tj. matek a otců, kteří vzhledem ke své obtížné životní situaci silně pociťují nerovnováhu osob. a prac.života a řeší vnitřní konflikt role pracovníka a rodiče (finan. zajištění dítěte x věnování se dítěti). Projekt bude realizován HR konzultační společností Audit organizace s.r.o.ve spolupráci se 2 partnery, městem Tábor a jihočeskou sekcí ČSŽ.