Zvýšení odborných kapacit členek ČSŽ v regionech

ČSZ » Projekty 2013 - 2016 » Zvýšení odborných kapacit členek ČSŽ v regionech
Název projektu: Zvýšení odborných kapacit členek Českého svazu žen v regionech (ukončeno)

Realizace: 2014

Příjemce: Český svaz žen z.s

Poskytovatel dotace: MPSV (Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů)

mpsv
Cílovou skupinou projektu jsou členky Českého svazu žen, a to zejména ty, které jsou ve vedení našich krajských, okresních a základních organizací, a které potřebují pro kvalifikovanější fungování posílit své znalosti a dovednosti ve třech důležitých oblastech:

1) v základních teoretických konceptech (rovné příležitosti, gender, politiky ČR a EU, související legislativa);

2) v prezentaci, práci s tiskem/médii a efektivním využívání internetových platforem k publikování;

3) v základních činnostech spojených s vedením malé neziskové organizace i v souvislosti s novým občanským zákoníkem (řada z těchto členek bude nově ve vedení / orgánech pobočných spolků).

Většina těchto žen žije ve venkovských oblastech a řada z nich se aktivně podílí na práci místní samosprávy, mají možnost ovlivňovat život v obci, ochotu žen zapojovat se do veřejného života, prosazovat priority v komunitním plánování, ovlivňovat své bezprostřední okolí i místní / regionální média a podobně. Proto je nutné těmto členkám poskytnout cílenou informační / vzdělávací podporu, aby mohly svou činnost vykonávat lépe, přesvědčivěji a efektivněji. To je také základní ideou projektu.

Počet podpořených osob: 222

Realizované semináře a školení:
24. 3. Praha – Rovné příležitosti mužů a žen, kvóty
19. – 20.5. Havl. Brod – Základy práce s médii, mediální prezentace, online publikování – sociální sítě
14. 6. Havířov – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
21. 6. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků

8. 9. Plzeň – Základy práce s médii a prezentace
13. 9. Brno – Genderový seminář – Sexismus (nejen) v reklamě
15. 9. Praha – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
20. – 21.10. Brno – Základy práce s médii, med. prezentace, sociální sítě
8. 11. Č. Budějovice – Základy vedení účetnictví pobočných spolků
15. 11. Olomouc – Základy vedení účetnictví pobočných spolků