Prohlášení generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách

ČSZ » Novinky » Prohlášení generálního tajemníka OSN k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách

Říkejme všichni hrdě, že jsme feministé
OSN 23.11.2022

Násilí na ženách a dívkách je nejrozšířenějším porušováním lidských práv na světě.

Každých 11 minut je zabita žena nebo dívka vlastním partnerem nebo členem rodiny. A víme, že další stresové situace, jako např. pandemie COVID-19 nebo ekonomická nejistota, nevyhnutelně vedou k ještě většímu fyzickému a slovnímu násilí.

Ženy a dívky také čelí bezbřehému násilí na internetu. Od misogynních nenávistných projevů až po sexuální obtěžování nebo navádění predátory.

Diskriminace, násilí a zneužívání zaměřené na polovinu lidstva má obrovské dopady. Omezuje účast žen a dívek ve všech oblastech života, popírá jejich základní práva a svobody a brání spravedlivému ekonomickému oživení a udržitelnému růstu, které náš svět tolik potřebuje.

Nastal čas pro transformační opatření, která ukončí násilí páchané na ženách a dívkách. Znamená to, že se budou přijímat a realizovat národní akční plány, které budou tento zásadní problém řešit.

Znamená to zapojení občanů a skupin občanské společnosti do všech úrovní rozhodování.

Znamená to, že budou dodržovány zákony a oběti násilí se dočkají spravedlnosti a podpory.

Znamená to podporovat veřejné kampaně, které zpochybňují patriarchální normy a propagují jiné formy maskulinity, jež odmítají misogynii a násilí.

A jak nám připomíná téma letošního ročníku – „UNITE (Společně): Aktivismus za ukončení násilí na ženách a dívkách“ – znamená to, že podpoříme aktivisty/ky z celého světa, kteří volají po změně a pomáhají obětem násilí. Vyzývám vlády, aby do roku 2026 zvýšily financování organizací a hnutí za práva žen o 50 %.

Pozvedněme všichni hlas na podporu práv žen.
Říkejme všichni hrdě, že jsme feministé.
Pošleme společně násilí na ženách a dívkách na smetiště dějin.

António Guterres 

Tisková zpráva: Oranžová kampaň OSN proti násilí na ženách rozsvítí známé budovy v Česku