Oznámení členkám ÚS – jednání mimo zasedání

ČSZ » Novinky » Oznámení členkám ÚS – jednání mimo zasedání

Vážené členky, s ohledem na závažnou epidemiologickou situaci a související vládní krizová opatření jsme patrně vůbec poprvé donuceny k náhradnímu řešení plánovaného Ústředního shromáždění – a sice písemnou formou „per rollam“. Vzhledem k zákonné povinnosti projednat zejména hospodářský výsledek předchozího roku jsme program 4. Ústředního shromáždění zúžily jen na tento jediný bod s tím, že ostatní standardní body programu ÚS budou projednány na 5. Ústředním shromáždění, které se bude konat v termínu 27. 3. 2021 nebo 5. 6. 2021 – opět podle vývoje epidemie a souvisejících opatření. Co se týče rozpočtu pro rok 2021: do projednání a schválení návrhu rozpočtu se budeme řídit rozpočtovým provizoriem, tedy podle schváleného rozpočtu pro rok 2020. 6. Ústřední shromáždění pak plánujeme na 13.11. 2021. Dejte si prosím tyto termíny předběžně do kalendáře. V přiložených materiálech (zaslaných 21.10.2020 poštou) naleznete mimo jiné Oznámení členkám ČSŽ o konání 4. Ústředního shromáždění ČSŽ mimo zasedání (tzv. per rollam) – prosím věnujte pozornost termínu pro zaslání hlasovacích lístků zpět na ústředí a pokud možno, pošlete své hlasování co nejdříve, protože i poštovní služby mohou v nadcházejících týdnech váznout. Poté, co bude vyhodnocen výsledek hlasování, bude finální znění usnesení jednak na našem webu a jednak jej obdržíte poštou spolu s dalšími informacemi a aktualitami formou tzv. „modrého bulletinu“. Velmi Vám děkuji za pochopení a spolupráci a přeji v této těžké době hlavně pevné zdraví.

S přátelským pozdravem, Mgr. Jana Chržová Předsedkyně ČSŽ  

 

Přílohy (zasláno poštou dne 21.10.2020):

1) Oznámení členkám ČSŽ o konání 4. Ústředního shromáždění ČSŽ mimo zasedání (tzv. per rollam)

2) Výkaz zisků a ztráty ČSŽ za rok 2019

3) Rozvaha ČSŽ za rok 2019

4) Komentář předsedkyně ekonomické komise k výsledku hospodaření ČSŽ za 2019

5) Návrh usnesení

6) Hlasovací lístek

7) Ofrankovaná obálka pro zaslání hlasovacího lístku