Ministryně Maláčová navštívila Vysočinu

ČSZ » Novinky » Ministryně Maláčová navštívila Vysočinu

Krajská organizace ČSŽ Kraje Vysočina uspořádala v Přibyslavi výroční setkání. Přijela i paní ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová.

Mezi probíranými tématy bylo zálohované výživné, střídavá péče o děti a postavení seniorů a péče o ně.

Tisková zpráva MPSV:

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zavítala v sobotu 15.  září 2018 na Vysočinu. Hlavními tématy návštěvy byly platy zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, transformace sociálních služeb, problematika dávek a zálohovaného výživného.

Na úvod dne se ministryně Maláčová zúčastnila v Přibyslavi kulatého stolu s členkami Českého svazu žen, kde s přítomnými hovořila o návrhu na státem zálohovaném výživném.

Dále navštívila Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě, kde v současnosti probíhají dokončovací práce na přístavbě, která zajistí zvýšení kapacity pro další klienty a díky nově vzniklé mateřské školce dojde k mezigeneračnímu propojení. Ministryně Maláčová se setkala během návštěvy s klienty i s vedením zařízení. S ředitelkou domova Hlaváčkovou hovořila především o problematice platů zaměstnanců v sociálních službách, transformaci a také strategii stárnutí populace.

„Kraj Vysočina je v sociální oblasti na velmi vysoké úrovni a v minulosti investoval, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nemalé finanční prostředky do seniorské problematiky a také do transformace ústavní péče. V tomto směru se daří po celém regionu vytvářet důstojné domovy pro seniory a také úspěšně přetvářet velkokapacitní zařízení na bydlení rodinného typu, ve kterém žijí handicapovaní lidé v mnohem komfortnějším prostředí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová po návštěvě nově zrekonstruovaných prostor Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava. 

V centru se ministryně zúčastnila také prezentace o problematice sociálního bydlení a se starosty měst diskutovala o sociálních službách, dávkách i bydlení a vzájemné spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na závěr se ministryně Maláčová zúčastnila krajské akce „Proletí 100letí“, kde se si prohlédla společně s radní Kraje Vysočina pro oblast školství Janou Fialovou stánky studentů s prezentacemi jejich škol.

Na závěr se ministryně Maláčová zúčastnila krajské akce „Proletí 100letí“, kde se si prohlédla společně s radní Kraje Vysočina pro oblast školství Janou Fialovou stánky studentů s prezentacemi jejich škol.