Cesta, jak účinně konat i přes útoky dezinformací, evidentně existuje

ČSZ » Články » Cesta, jak účinně konat i přes útoky dezinformací, evidentně existuje
I Ukrajina leta čelí útokům proti Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) – všechny tyto útoky založené na dezinformačních kampaních mají ostatně stejný původ – v Rusku. Jenže Ukrajina se k tomu uprostřed války postavila čelem – místo toho, aby ztrácela čas vyvracením nesmyslů, prostě Úmluvu ratifikovala a následně rozjíždí informační kampaň. To je totiž uprostřed dezinfo války jediná ropzumná cesta – úlohou dezinformací je ostatně zablokování normálního věcného fungování společnosti, nastolení iracionálních pseudotémat, vzbudit nedůvěru v demokratické principy a instituce a způsobit rozklad a rozštěpení společnosti.
Kdy se konečně probudí Česká republika a začne jednat? Ohrožena je nejen Istanbulská úmluva.

Více na www.rovnesance.cz