Vstupní dotazník pro nastavení aktivit a evaluaci

 

ČSZ » Vstupní dotazník pro nastavení aktivit a evaluaci

 

Používání digitálních technologií

Využívání sociálních sítí a komunikačních nástrojů

Hlavní zdroje informací získávaných z internetu

Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj
Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj
Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj
Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj
Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj
Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj
Vybraná hodnota: 0
Vyberte od 0 do 10, kdy 10 je nejvíce využívaný zdroj

Jak se na internetu cítím?

Školení, kurzy a besedy

V nadcházejících 2 letech chystáme v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“ školení, kurzy i besedy. Vzhledem k epidemické situaci v letech 2020 – 2021 a z toho vyplývajících omezeních mimo jiné co do povoleného počtu osob na akcích testujeme pořádání online jednání a následně i aktivit. Pro účely širšího využití v rámci členské základny i v budoucnosti potřebujeme ale ověřit, zda je taková forma aktivit pro Vás reálná či zajímavá.