ZO Plzeň - město

Evidenční číslo - obec / městská část

037601 Plzeň-Doubravka
037603 Plzeň-střed
037604 Skvrňany
037606 Starý Plzenec