ZO Merklín - Dinopark Plzeň

Český svaz žen v Meklíně uspořádal pro děti dne 10.10.2009 zájezd do Dinoparku v Plzni. Zájezdu se zúčasnily kromě dětí i některé členky svazu žen.

Děti byly spokojené i občerstvené (nejen děti vyhladověly) a zakoupily si také malé dinosaury a upomínkové předměty.I počasí vydrželo bez deště a tak se těšíme na příští výlet.
 
Za ZO Merklín Š. Vacíková