Základní informace z realizace projektu 2

1.4.2011-31.3.2012

Ve druhé půlce projektu nadále probíhají projektové aktivity: jak individuální poradenství (kariérové, psychologické, právní i sociální), tak i aktivity spojené s počítačovou gramotností: akreditované počítačové kurzy a nadstavbové počítačové kurzy. Ve výjezdové formě se realizoval kurz akreditovaný v Mladé Boleslavi a v Kladně a nadstavbový počítačový kurz proběhl v Kladně - Švermov.

Ve spolupráci s organizátorkami ve sledovaném období proběhl seminář na Úřadu práce Kladno k tématu zaměstnávání, sociální oblasti a kariérního rozvoje (O.Baslová a Mgr. K. Čmolíková Cozlová) a právní přednáška JUDr. Světlíkové v Kladně Švermově.

Taktéž proběhl i seminář Time management v Praze, který vedla Ing. Jakubcová. Jeho obsah byl vytvořen na základě zájmu ze strany uživatelů a uživatelek.