Základní informace o projektu

 
CÍL - cílevědomé investice pro lepší život na Vysočině
Realizace: 1.9.2017  - 31.8.2020
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006413
Předkladatel: Český svaz žen z.s.
Partneři
Třebíčské centrum z. s.  (www.trebicskecentrum.cz a web projektu: tccilprovysocinu-cz.webnode.cz/
Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.  (www.poradenstvi-vysocina.cz)
 
Projekt se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s CS odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které CS brání ve zlepšení jejich situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti. 
 
Cílové skupiny projektu:   
  • Neformální pečovatelé
  • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
  • Osoby pečující o malé děti
  • Rodiče samoživitelé
 

 

 Kontakty pro klientky:

Třebíčské centrum z. s.:  Bc. Anna Machátová, tel. 603 870 272, tc.machatova/zavinac/gmail.com

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.: Bc. Daria Čapková, tel. 602 178 864, inpc.capkova/zavinac/gmail.com