ZAJÍMAVÁ SOBOTA V BRAŽCI

V sobotu 3. října jsme absolvovaly velmi zdařilý seminář a krajskou konferenci v Doupovských horách, kde nás hostila základní organizace ČSŽ Bražec.

 Naplánovaná byla krajská konference s volbou zástupkyně do ústředního shromáždění svazu žen a přednáška o Mongolsku současné předsedkyně ÚRŽ ČSŽ Mgr. Chržové. Těšily jsme se, že se s novou předsedkyní blíže seznámíme. Účast přislíbily i další dvě členky ústředí, kterým jsme chtěly představit naši velmi aktivní bražeckou základní organizaci.

Autobus vyjel z Chebu a cestou přibral ženy ze Sokolovska a Karlových Varů. Zamířil do trochu tajemného vojenského prostoru, kde se nachází sídelní útvar Bražec, řízený přednostouVojenského újezdu Hradiště pplk. Delamariem. Ten nám dal zdarma k dispozici velmi pěkný kulturní dům a zúčastnil se zahájení semináře. Velkým zklamáním byl fakt, že předsedkyně Chržová vážně onemocněla a omluvily se i další členky ústředí ČSŽ. Nu což, jejich škoda. Program narušen nebyl.
Pplk. Delamaria nám představil krajinu, v které jsme se ocitly: Největší vojenský výcvikový prostor v ČR Doupovské hory vznikl v roce 1953. Jeho rozloha činí 330 km2 (prameny uvádějí celkovou rozlohu Doupovských hor 607 km2), délka činí 160 km a výška dosahuje 934 m na nejvyšším vrcholku, zvaném Hradiště. Žije tu ve čtyřech sídelních útvarech a na deseti samotách celkem 615 obyvatel v domcích, které patří státu.
Doupovské hory jsou osídleny od 12. století. Původně patřily vladycké rodině Doupovcům z Doupova, pak Žďárským ze Žďáru a až do 40. let minulého století hraběcí rodině Zedwitzů, jejichž zámek stojí v Aši. Původně se v Doupovských horách nacházelo 67 obcí, 48 samot, 2600 rodinných domků, 13 kostelů, 87 hospod. Okresní město Doupov mělo vlastní soud, kolej piaristů, gymnázium, průmyslovou školu, telegrafní úřad, železniční stanici a spoustu zachovalých barokních domů. Dnes tu najdeme zachovalou panenskou přírodu s mnoha vzácnými druhy flory i fauny. Ochránci přírody Doupovské hory zařadili do projektu NATURA 2000.
Následoval maličký koncert: Jana Lučková z Bražce hrála sólo pro klarinet z Koncertu Es dur Jana Evangelisty Koželuha a sklidila zasloužený aplaus.
Poznatky z Mongolska, s nimiž nás chtěla seznámit Mgr. Smržová brilantně nahradil zkušený cestovatel ing. Robert Hernady, který přednáší po celém světě o počítačovém software. Jeho zkušenosti z cest po asijských zemích přinášíme jako samostatný článek.
Po kávě a chutných chlebíčcích z bražecké studené kuchyně následoval Hazard.
Totiž soutěžní hra pro tři zástupkyně okresů chebského, karlovarského a sokolovského. Nastoupily kolegyně: Božena Vávrová z Chebu, Blažena Kotalíková z Chýší a Zdeňka Zlámalová ze Sokolova, k počítači zasedl ing. Hernady, který kladl otázky zdánlivě jednoduché - třeba do které třídy chodí Mach a Šebestová nebo jak se jmenuje předsedkyně ÚV ČSŽ či po kom dostaly jméno Kanárské ostrovy, ale nevěřily byste, jak takové samozřejmosti dovedly zatočit s kolem štěstí. Už už měl vítězství v kapse Cheb a tu se vzpamatovala Zdena Zlámalová a několika překvapivými, naprosto správnými odpověďmi získala prvenství. Gratulujeme.
A už bražecké hostitelky roznášejí řízky s bramborovým salátem. To jsme si pochutnaly!
Kolegyně Fortelková předstupuje před forum a přednáší veršovanou gratulaci předsedkyni chebské ZO ČSŽ č.11, Marušce Regálové.
 
A přicházejí tři maličké školačky, zpívají sólově i v triu a jedna dokonce zahrála na flétničku. Kdo by nezatleskal?
Slova se ujímá členka Krajské rady žen (KRŽ) kolegyně Krausová a uvádí dění krajské konference. Celé její jednání je doprovázeno dokumentárními fotografiemi.
 
Předsedkyně KRŽ Eva Hanyková seznamuje členky s aktivitami krajské organizace od poslední konference a věru jich není málo!
Seminář Modelového programu slaďování rodinného a profesního života,
dvoudenní seminář k Zákonu o sociálních službách, projekt Pojďte s námi do práce se závěrečnou konferencí, vydání knihy Zajímavé ženy u pramenů, krajská rodinná soutěž Krásy každé generace v sokolovském Domě horníků. Z pěti soutěžících družstev postoupila do ústředního kola trojice žen z Bražce. Následovala Prezentace Karlovarského kraje na ústředním shromáždění v Praze. Po dvou měsících znovu do Prahy, tentokrát na finále rodinné soutěže Krásy každé generace. Poslední významnou akcí Krajské rady žen byl ozdravný pobyt v Podhajské. Tohoto zájezdu na Slovensko se zúčastnilo 11 našich členek.
Revizorka Marie Ambrožová seznámila s hospodařením krajské organizace a pak členka návrhové komise Marie Novotná představila Boženu Vávrovou ze ZO 11 Cheb, která byla navržena a krajskou organizací všemi hlasy schválena jako zástupkyně Karlovarského kraje v Ústřední radě žen ČSŽ.
Krajská konference končí, ještě malá svačinka, děkujeme bražeckým hostitelkám, které se svého úkolu zhostily na jedničku s hvězdičkou a nasedáme do autobusu. Směr: domů. Rozcházíme se spokojeny z příjemně prožitého dne.
I schůze mohou být zábavné...
                             Eva Hanyková