Z aktivit roku 2008

V roce 2008 jsme se zaměřily na téma „ Paměť a věk“ . Projekt byl zaslán Nadaci Žena, grant jsme však nedostaly, proto bylo KRŽ schváleno uspořádání dvou víkendových seminářů na uvedené téma z prostředků KRŽ ....


Ve dnech 16. – 17. 5. 2008 se uskutečnil víkendový seminář ve školícím zařízení hotelu Berounka v Liblíně. Účast 36 žen, lektorky psycholožka PhDr. L. Nejedlá, ing. V. Pešťáková -sociálně-právní poradkyně. Součástí víkendového setkání byla i návštěva Domova sociálních služeb v Liblíně. Přijala nás ředitelka Domova V. Kubatová a seznámila s historií objektu – zámku a poskytovanými službami klientům Domova. Byla nám umožněna prohlídka všech prostor a zámecké zahrady.

 

Domov SP Liblín a přijetí u paní ředitelky

 

Dne 17. 5. se konal rovněž v Liblíně diseminační seminář projektu EQUAL- MOPPS za účasti vedoucí projektu PhDr. Zdeňky Hajné CSc. Účast 36 žen z Plzeňského kraje.

 

Další víkendový seminář na téma „ Paměť a věk se konal pro ženy z okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň-jih ve dnech 12. – 13. září 2008 v chatě U Císaře v Hamrech na Šumavě. Účast 30 členek. Jako lektorky byly ženami uvítány opět osvědčené ing. Pešťáková a PhDr. Nejedlá. /na snímku vpravo, vlevo účastnice ze ZO Čermná/ okres Domažlice/.
 

 

 Krajská rada žen společně s ORŽ kraje dlouhodobě spolupracuje a poskytuje příspěvky z účelových fondů těmto neziskovým organizacím: Domov sociálních služeb Zvíkovecká kytička, Domov sociálních služeb Liblín, Domov sociálních služeb Bystřice nad Úhlavou, Dětský domov Trnová, Zvláštní škola Žebrák, Unie neslyšících Plzeň.

 

Foto a text: Eva Drncová