Víkendový seminář Nadace Žena pro ženy z Plzeňského kraje

Ve dnech 22. – 23. května 2009 se uskutečnil v hotelu Engadin v Železné Rudě krajský víkendový seminář Nadace Žena pro ženy z Plzeňského kraje s názvem „Zdraví a bezpečí seniorů“. Program semináře byl zaměřen na bezpečnost osob i majetku, bezpečné chování seniorů, prevenci úrazů, zdravý životní styl, vhodnou výživu a pohybové aktivity. Navazoval tak na semináře, konané v loňském roce na téma „ Paměť a věk“. ....


Semináře se zúčastnilo 45 žen z celého Plzeńského kraje. Lektorkami byly tisková mluvčí Policie ČR Klatovy pí. Dana Ladmanová, MUDr. Lenka Luhanová z Centra lékařské prevence v Plzni a V. Skoblíková ze Státního zdravotního ústavu v Plzni. V sobotu účastnice navštívila místopředsedkyně SR Nadace Žena Ing. Jana Vlažná. Ženy využily možnost měření krevního tlaku a tuku. Akce byla doplněna presentací bylinných produktů.

 

 

 

Pro účastnice semináře bylo připraveno množství písemných materiálů, informačních letáčků a brožur ( VZP, Státní zdravotní ústav), které si ženy odvezly k dalšímu využití v organizaci, rodině apod. Ženy vyhodnotily zaměření semináře i jednotlivé přednášky velice kladně a všem lektorkám i organizátorkám akce poděkovaly za zajímavý a poučný program. Pro velký zájem o tuto problematiku rozhodla KRŽ uspořádat další seminář na stejné téma v září 2009 a náklady uhradit ze svazových prostředků.

 

 

Zpestřením cesty domů byla zastávka na vodním hradu Švihov a jeho prohlídka. Motto našeho projektu bylo “ Stáří není nemoc, ale přirozená součást života člověka“ a do budoucna bychom si přály, aby společnost byla stejně vstřícná ke všem generacím. Vždyť podle projektu Zdravé stárnutí, který byl spolufinancován Evropskou komisí v letech 2004-2007 bude v Evropě v roce 2025 44 % obyvatel starších 50 let, jedna třetina starší 60 let, v roce 2050 pak je předpověď, že ve věku 50 let a starší bude polovina populace. Projekt definuje zdravé stárnutí jako“proces maximálního využití všech příležitostí k fyzickému, sociálnímu a duševnímu zdraví, a umožnit tak starším lidem účastnit se aktivně bez diskriminace společenského života a mít nezávislý a kvalitní život“.

 

Za KRŽ : Eva Drncová 

Celá fotogalerie zde.