Tradice a současnost spolkové činnosti v Kutné Hoře

Jednu z mála zachovalých tradic podporuje a uskutečňuje Sdružená obec baráčníků „Škvrňov“ Kutná Hora – Karlov. Některé členky Českého svazu žen jsou i členkami této Obce baráčnické v Kutné Hoře. Uvádím něco z historie:
 

Spolek, ze kterého dnešní Obec baráčníků Škvrňov vznikla, byl založen v září roku 1896. Již tehdy stál v čele spolku rychtář, jeho zástupcem byl místorychtář. Pokladníka nazývali důchodním (později berním). Jednatel byl zván syndik, zapisovatel škrabák (nebo písmák). Byly i další funkce – pantatínek, panímaminka, dráb, ponocný, porodní bába, švandymistr, šafář, kontribuční, vzdělavatel.
 


Hlavním zákonem zakladatelů, a ten se táhne celou existencí obce jako silná pevná stuha, bylo pravé vlastenectví a sousedská nezištná pomoc potřebným. Nejdůležitější však bylo, že ve vší té činnosti nikdo nebyl povyšován nad druhého a nesměl dát najevo nadřazenost svého majetku nebo vzdělání, umění či dovednosti, ať to byl podruh, služka, sedlák, tovaryš nebo mistr, chasník nebo chalupník.


Tato zásada přetrvala přes všechna období a bylo dobře, že ti, kteří zastávali nejdůležitější funkci v životě obce – rychtáři – byli hlavními ručiteli, že bude dodržována.


Politické a společenské změny v naší historii zasáhly jak pozitivně,tam i negativně rozvoj této spolkové činnosti.
V 60. a v 70.letech stoupají náklady na pořádání akcí, ať již jde o masopust, ples či máje a my, ač neradi musíme konstatovat že opadá i zájem karlováků. Proto po jistou dobu žije obec vlastně jen z výnosu jediné akce – Staročeského plesu a Mikulášských nadílek. Prostředky stačí sotva pokrýt náklady na údržbu rychty, kterou jsme udrželi v provozu jen díky obětavosti několika sousedů a tet. Tety se snaží po celou dobu udržet národní a spolkové kroje s minimálními finančními náklady v přijatelném stavu. Patří jim neskonalý dík, protože svojí činností umožnily činnost Mladé chasy, která sice byla po celá léta vedena vzdělavateli obce, ale od počátkem devadesátých let se stala chloubou a nadějí obce. Byla ozdobou oslav 120 let trvání baráčnictva v roce 1993 v Kolíně a při dalších akcích v Kutné Hoře a okolí.V tomto roce Mladá chasa rázně změnila věkovou strukturu obce – vstoupilo jich 25 do řad členů – tím se stala naše obec výjimečnou v celém baráčnictvu.


Změny, kterými prošla naše společnost, dávají naději, že se spolkový život dočká svého rozšíření a na Karlově se stane opět pojítkem mezi jeho obyvateli a že lidská závist bude pomalu, ale jistě ustupovat a mizet.
 

Z podkladů současného rychtáře ing. Jana Kohouta vybrala Mgr.Lída Jůnová