Svátky jara

Tak jako každoročně se konala ve dnech 23. - 27. března 2010 v Městském muzeu ve Zbirohu na Rokycansku velká velikonoční výstava " Svátky jara". Na výstavu uspořádala zájezd okresní rada žen a Klub žen Rokycany dne 24. března. Všem ženám se krásná výstava velice líbila a odvezly si domů drobné ozdoby, perníčky, bytové dekorace, kraslice a také hodně dobrých nápadů a námětů pro vlastní tvořivost. Všem ženám, které akci připravily patří za jejich obětavou práci velký dík a obdiv. Božena Tomášková, Eva Drncová