Souhrnné informace o realizaci projektu

V současnosti je realizace projektu ukončena.

Stručně o projektu, jeho aktivitách a výstupech: Začátek/konec realizace projektu: 1. 4. 2010 - 31. 3. 2012 Celkový počet měsíců: 24 Celkový počet podpořených osob: 203 Místo realizace: Středočeský kraj (především Kladno - Švermov, Kosmonosy, Berounsko a Zdice, Praha východ/západ (spádově InPc Praha, Nekázanka 16 (18)).

Realizované aktivity:

V rámci projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce", jež běžel od dubna roku 2010, proběhlo celkem 12 akreditovaných počítačových kurz a 7 nadstavbových počítačových kurzů. Počítačové kurzy se konaly nejen v Informačním a poradenském centru v Praze, ale také ve výjezdní formě v různých okresech Středočeského kraje. Kontinuálně probíhalo kariérové, sociální, právní poradenství a psychoterapeuticko psychologická pomoc.

Celý článek


Cílové skupiny projektu:

* Osoby 50+ věku a zároveň znevýhodněné na trhu práce: uchazeči/uchazečky o zaměstnání tj. evidovaní na Úřadě práce ve Středočeském kraji, dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní handicap apod. či OHROŽENÍ nějakým z těchto znevýhodnění.

* Osoby pečující o závislého člena rodiny tzn. ženy/muži pečující o závislého člena rodiny (dospělý člen rodiny, handicapovaný, senior), či o malé děti (tj. do 15 let věku).

V průběhu realizace tohoto dvouletého projektu jsme měli možnost pracovat s 203 uživateli a uživatelkami, kteří našich služeb využili, přičemž nejvíce byly využívané počítačové kurzy (celkem je navštívilo 103 uživatelů/uživatelek, nadstavbovými počítačovými kurzy prošlo 53 uživatelů/uživatelek). Z nabízených poradenských aktivit bylo využíváno právní poradenství celkem 59x, sociální poradenství 26x, kariérové poradenství 26x a psychoterapeutické poradenství proběhlo ve 33 případech. S pomocí podnikatelského kurzu zahájilo 9 osob samostatnou výdělečnou činnost. Všechny aktivity projektu tak byly naplněny.

 

Pro příklad uvádíme využití a úspěšnost akreditovaných počítačových kurzů: