Publicistická soutěž České prezidentky

U příležitosti historicky první přímé prezidentské volby vypisuje nezávislé uskupení Česká prezidentka publicistickou soutěž, která potrvá od července 2012 do května 2013. Cílem je umožnit jednak profesionálně píšícím novinářkám či novinářům, studentkám/studentům žurnalistiky, ale i ostatním autorům/autorkám věnovat se zaostřeněji (nezřídka z opomíjených úhlů) stopám, jež zanechávají ženské osobnosti v české politické krajině, a úzce souvisejícím tématům.


Odměněno bude deset nejlepších příspěvků. Máte možnost vytvořit a poslat i více příspěvků, zvolit si jejich formu a téma z následujících šesti kategorií:   
 
1. aktuální reflexe občansko-politického dění před, během i po historicky první přímé prezidentské volbě (text, audio nebo video);
2. domácí osobnost – portrét významné české ženy, která se politicky či občansky     angažovala/angažuje (text, audio nebo video);
3. zahraniční osobnost – portrét významné prezidentky či premiérky (text, audio nebo video) a její životní pouti za prosazením vlastní vize;
4. „Můj kandidátský prezidentský projev“– máte příležitost samy/i si vyzkoušet, jaké to je připravit si vlastní státnický projev[1] (text, audio nebo video);
5. otevřené téma a žánr (karikatura, kreslený vtip, jiné) - příspěvky, které nelze zařadit do žádné ze zbylých kategorií, přitom neodbíhají tematicky od nadneseného smyslu soutěže.
6. „Strategická otázka pro Českou republiku" aneb společnost mohou uvést do pohybu dobré otevřené otázky  (text, audio, video) - Zkuste zformulovat otázku, kterou bychom si měly/i v dnešní době položit při vytváření společné budoucnosti. Otázka má 2 části: "JAK DOCÍLIT ZVOLENÉ METY" při splnění "JAKÝCH KVALITATIVNÍCH KRITÉRIÍ". (Příklad: Jak docílit toho, že budeme mít..., přičemž budou splněna následující kritéria...?) Více na www.otazkyprocr.cz.