Projekt Pojďte s námi do práce

Projekt Pojďte s námi do práce je zaměřen na specifickou cílovou skupinu obyvatel Karlovarského kraje, vracející se na pracovní trh po mateřské dovolené, nebo osoby ohrožené nezaměstnaností či ztrátou práce z důvodu péče o dítě.


Webové stránky projektu již nejsou funkční /  www.doprace.net

Účelem projektu je dát této cílové skupině možnost se nejen dále vzdělávat v obecných i specifických kurzech, ale především jí také poskytnout poradenství při orientaci na pracovním trhu a v oblasti sladění rodinného a pracovního života. Toto poradenství je zajištěno za pomoci Karlovarského krajského střediska Českého svazu žen.

Nezbytnou součástí projektu je zajištění hlídání dětí této cílové skupiny tak, aby měli její členové možnost účastnit se těchto vzdělávacích a poradenských aktivit. Hlídání dětí bude zajištěno Mateřským centrem Baby Club Robinson v Sokolově.

 

 

Realizátor projektu:  SEDUKON, o.p.s.

 

Finanční podpora z ESF (v Kč): 1.773.135,00 Kč

Stručný obsah
Hlavním cílem projektu POJĎTE S NÁMI DO PRÁCE je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se specifickým zaměřením na osoby vracející se na trh práce, rozšíření poradenských a vzdělávacích služeb jako prevence nezaměstnanosti a vytváření nových vazeb mezi vzdělávacími a sociálními institucemi a zaměstnavateli.

Projekt se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, žen, které jsou nezaměstnané nebo ohrožené nezaměstnaností z důvodu těhotenství a péče o dítě. V rámci projektu budou účastnice absolvovat informační vzdělávání - počítačové kurzy, obecné kurzy vedoucí ke zvýšeníuplatnitelnosti na trhu práce a specifické kurzy dle konkrétního zaměření a předpokladů zúčastněných žen.

Oficiální stránky (nefunkční): http://www.doprace.net

Kontakt: sedukon@sedukon.cz

Doba realizace projektu: 01.02.2007 – 30.06.2008