Připravujeme krajský víkendový seminář

Krajská rada žen Plzeňského kraje připravila na rok 2010 projekt na téma " Finanční hospodaření rodiny aneb jak se nenechat zaskočit". Přestože nám nebyl Nadací Žena poskytnut grant, víkendové setkání žen z celého kraje uspořádáme. 


Krajský víkendový seminář se uskuteční ve dnech 14. a 15. května 2010 v penzionu Družba na Hojsově Stráži.

Na semináři uvítáme  lektory z firmy OVB,  zaměřené na finanční poradenství pro rodiny a ředitele Občanské poradny v Rokycanech,  který ženy seznámí s občanským poradenstvím, tentokrát  se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku. Program doplní výměna zkušeností z jednotlivých základních organizací včetně prezentace na DVD, informace o činnosti ČSŽ a v neposlední řadě oblíbená tombola - věřím, že opět bohatá, jejíž výtěžek bude tentokrát použit na úhradu nákladů plánované krajské podzimní akce k 10. výročí založení Nadace Žena. Doprava je zajištěna autobusem a při zpáteční cestě plánujeme zastávku v Chudenicích, kde je možno navštívit Starý Czerninský zámek, gotický kostel sv. Jana Křtitele, nádherný park a známou Americkou zahradu nebo romantickou rozhlednu Bolfánek. Zájem členek o akci je veliký a značně překračuje ubytovací kapacitu objektu i kapacitu autobusu.  Mrzí nás, že nemůžeme všechny přihlášené členky uspokojit, na druhou stranu máme radost, že je o naše tradiční krajské víkendové akce takový  zájem. Doufáme, že nám na Šumavě bude přát i počasí ! Za KRŽ Eva Drncová