Připravujeme k 10. výročí Nadace Žena

Krajská rada žen Plzeňského kraje připravuje na 20. září 2010 celokrajskou akci k 10. výročí založení Nadace Žena. Akce se uskuteční v prostorách E-Centra v Plzni, Guldenerově ulici  17.


Důvodů pro uspořádání této akce v Plzni je hned několik.

1) Krajská rada žen za uplynulé desetiletí využila řadu nadačních příspěvků na projekty, zaměřené na vzdělávací a informační činnost žen s cílem zvyšovat jejich právní vědomí, ochrany lidských práv a podporu ženských práv. Určitě bude zajímavé si tyto akce a jejich zaměření připomenout a tím i poděkovat Nadaci za jejich poskytnutí.   

2) Nadace Žena má od roku 2008 sídlo v objektu Českého svazu žen  v Plzni, Sladkovského ulici 28.

3) Domníváme se, že je nutné o Nadaci více hovořit, podrobněji seznámit  členskou základnu v kraji i veřejnost s účelem a jejími obecně prospěšnými cíli, vyzvat k její podpoře i využívání nadačních příspěvků na vzdělávací činnost žen.

Akce bude zahájena ve 13 hodin nabídkou dárkového zboží pro ženy a prezentací " Diamant zdraví - aloevera". Další část programu od 14,30 hodin bude zaměřena na informace o aktivitách Krajské rady ženy Plzeňského kraje a uskutečněných vzdělávacích programech pro ženy za období let 2000-2010 včetně seznámení s posláním Nadace. Po malém rautu bude následovat kulturní program s hudbou, zpěvem, tanečním vystoupením našich členek, ukázkou krojů a retro módní přehlídkou. Srdečně zveme a prosíme zájemce o rezervaci vzhledem k omezenému počtu míst v konferenční místnosti. Za KRŽ Eva Drncová