Pražanka březen 2010

PRAŽANKA ZPRAVODAJ ČESKÉHO SVAZU ŽEN PRO OBLAST PRAHY
březen 2010

Se vstupem do dalšího roku třetího tisíciletí se opět hlásíme s novým číslem PRAŽANKY. Přejeme Vám v tomto roce, který jistě nebude pro nás lehký, hodně optimizmu, vytrvalosti a hlavně pevné zdraví. V letošním roce vzpomínáme 100.výročí ustanovení 8.března, jako Mezinárodního dne žen. Myšlenka dne žen započala již v roce 1907 na prvním sjezdu socialistek ve Stuttgartu, kde rakouská delegátka vystoupila s návrhem, aby se ženy v určitý den roku veřejně scházely a žádaly volební právo. Mezinárodní den žen ustanovila až 2. mezinárodní konference žen v roce 1910 v Kodani, jíž se zúčastnilo 100 delegátek ze 17 zemí. Konference určila 8.březen za den boje žen za sociální a politické zrovnoprávnění, za mezinárodní solidaritu proti militarismu a válce. Datum nebylo zvoleno náhodně, nýbrž na počest prvního organizovaného vystoupení žen z krejčovských a textilních dílen v New Yorku, proti vykořisťování a diskriminaci. Heslem bylo „Chléb a růže“ - chléb symbolizoval ekonomické jistoty a růže lepší hodnoty života. Po prvé se ženy v rámci MDŽ sešly v roce 1911 v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a v Americe. Žádaly právo na práci a skoncování s diskriminací. Rovněž vyjádřily požadavek na aktivní volební právo.V českých zemích získaly ženy i za podpory politiků, včetně T.G.Masaryka, volební právo již v roce 1918. Od roku 1920 bylo zakotveno v ústavě. V mnoha státech si ženy počkaly ještě déle.


V naší historii se s ženským hnutím spojují mnohá jména významných žen a to i z 19. století. K prvním z nich patřila Magdaléna Dobromila Rettigová. Nebyla jen výtečnou kuchařkou, ale prosazovala i snahy o vzdělávání žen. V jejích šlépějích šly i Božena Němcová, Karolína Světlá, Eliška Krásnohorská a mnohé další. V roce 1957 MDŽ oficiálně uznala OSN. MDŽ by měl být nejen oslavou žen, ale i svátkem příchodu jara. Oslavme i důstojně svátek matek, který připadá letos na 9.května, neboť všechny ženy si důstojné oslavy zaslouží! V letošním roce oslavuje Nadace žena 10.výročí svého založení. Rok 2010 je v ČR ve znamení voleb. Ve dnech 28.5. - 29.5. proběhnou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a na podzim volby do Senátu parlamentu ČR a komunální volby. Jak jsou pro nás volby důležité, není nutné připomínat, využijte své volební právo a zúčastněte se voleb.

SPOLEČNÉ AKCE KRAJE : 7.7.2009  -  1. koncert židovské hudby v Kounickém paláci pořádala ZO Praha 3 jedinečný koncert: Gideon Klein a Ernest Blocha. Účinkovali: duo Jimi, Klezmer /židovský folklór/, Aneta Majerová  - klavír, Tereza Privratská  -  housle, Bronislava Tomanová - zpěv. Celým program uváděla Elis Dunajová. 4.4.09  -  Svátky jara  -  Kounicův palác. Jako již každým rokem, přivítaly jsme v pohodové atmosféře Kounicova paláce, příchod jara. Celým programem nás provázela živá hudba  - Duo Jimi.

Zajímavou přednášku na téma: Velikonoce - jsme si vyslechly od pí. Drobné. Poutavé bylo i přiblížení historie Kounicova paláce, které nám připravila předsedkyně KRŽ Pavlína Krbcová. Nechyběla ani velká tombola a chutné občerstvení. Strávily jsem pohodovou sobotu a myslím, že jsme Jaro dobře přivítaly 8.9.09  -  2.koncert židovské hudby ZO ČSŽ Praha 3 pořádala ve spolupráci s paní Elis Dunajovou, členkou této organizace a známou vědmou a kartářkou, ojedinělý koncert židovské hudby k výročí 400 let od úmrtí Rabbi Maharala.

Koncert se konal 8.9.2009 v reprezentativních prostorách Kounicova paláce v Panské ul. 7 v Praze 1 od 17.00 hod. V programu se předvedli hudebníci JI  -  MI, Klezmer (židovský folklor), zpívala Lucie Černíková (všem známá jako barmanka ze seriálu Ordinace v Růžové zahradě a populární muzikálová zpěvačka), na klavír předvedl bravurní hru Karel Prokop. Celým pořadem provázel Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských náboženských obcí, a současně popřál nově vydanému CD- židovskému tradicionálu, vydanému k výročí 400 let od úmrtí Rabbiho Maharala. Na závěr se všichni zúčastnění sešli na malém kocher rautu. Atmosféra Kounicova paláce, strhující židovská hudba a profesionální umělci, to vše přispělo k nezapomenutelnému zážitku všech, kdo se koncertu zúčastnili. 13.10.09  -  autogramiáda: 13. října 2009, v krásných prostorách Kounicova paláce v Praze, se uskutečnil křest s autogramiádou knihy „Pozdní vyznání“ spisovatelky Marie Rivai. Je to již její osmá kniha. Ve zcela zaplněném sále byl milým překvapením také bohatý program, který slovem doprovázel moderátor Petr Salava, hrálo instrumentální duo JIMI, v podání Milana Majerčíka a Jindry Konira, zazpívala Lucie Černíková, na housle zahrála Daniela Janoušková a dokonce se čtenáři dočkali i ukázky z knihy, když herci Tomáš Valík a Alena Boublíková přečetli básně Noční Prahou a Duhové brýle. Následná dlouhá fronta ukazovala na velký zájem budoucích čtenářů a spisovatelčin podpis. Mezi přípitky na úspěch knihy a občerstvením mohli přítomní ochutnat speciality indonéské kuchyně. Živě se diskutovalo a všichni se dobře bavili. Děkujeme spisovatelce a naší člence ZO ČSŽ, Marii Rivai za její novou knihu a velmi hezké odpoledne.

ADVENTNÍ POSEZENÍ V KOUNICKÉM PALÁCI 5.12.2009 Jako každý rok jsme se opět sešly, tentokrát na Mikuláše, v prostorách Kounicova paláce v Praze, abychom si společně v klidu a pohodě odpočinuly od předvánočního shonu. I přes chřipkovou epidemii se nás sešlo přes osmdesát členek i rodinných příslušníků. Vedle Pražaček přijely i členky z jiných okresů. Pražská předsedkyně, Pavlína Krbcová, celou akci zahájila přivítáním hostů a následnou, zajímavou přednáškou na téma: Vánoční zvyky a tradice. Následovalo velmi pěkné vystoupení dětského uměleckého souboru „Sluníčko“. Zatančili nám „country tance“. Bylo to něco zcela jiného, než nač jsem zvyklé. Všem se nám to líbilo a děti odcházely s velkým potleskem. Celým programem nás provázela živá hudba Duo Jimi. Jako vždy jsme měly občerstvení a závěrem nechyběla ani bohatá tombola. Přejeme všem klidné a pohodové Vánoční svátky a již nyní se těšíme, až Vás všechny opět uvítáme na jaře v Kounickém paláci v Praze, tentokrát na oslavě Svátků Jara. Nejzajímavější akce z jednotlivých obvodů: Obvod Praha 3. - Seniorská Akademie - spolupráce s MP Praha. Slavností zakončení na Úřadu městské části Praha 3, účast v přípravném výboru na zajištění konání Mezinárodního kongresu pracujících žen ve dnech 5.11.- 7.11.09 v Praze. Praha 4. - 14.3. zájezd  -  Lázně Libverda, 13.5.- zájezd  -  zámek Štiřín, 21.5- zájezd Kašperské hory, pravidelná setkání v Klubu důchodců, pořádání kurzů na PC. Praha 5. - červen 09 - zájezd do Máchova kraje, účast na koncertech pořádaných Městkou částí Prahy 5 v KD Smíchov, přednášky zaměřené na zdravý život seniorů. Praha 6.  -  19.5  -  zájezd do Karlových Varů, 6.10  -  zájezd  -  Jílové u Prahy, velmi dobrá spolupráce s Klasem, přednášky se zdravotní, kulturní a přírodovědnou tématikou. Praha 10.  -  16.10  -  velká oslava ku příležitosti 130. výročí založení hasičského sboru, zájezd Peruc ,Třebíz a Citoleby, společné návštěvy divadel. KRŽ rozhodla o příspěvku Kč. 3 000.- na konto povodně 2009 V letošním roce přispěl kraj Praha Kč.2 500.-/ z toho ZO Libuš Kč. 500.-/ - zemětřesení na Haiti. Plán společných akcí kraje na rok 2010 Akce v Kounickém paláci: 24.4.2010 - Svátky jara.4.12.2010 - Advent. 10 15.hod. Závěrem chceme poděkovat všem předsedkyním obvodů za jejich aktivní činnost, dále všem členkám, které se pravidelně zúčastňují akcí obvodů i kraje, i veřejných sbírek pro charitativní účely, zvláště Květinového dne, pořádaného Ligou proti rakovině. Pavlína Krbcová  -  předsedkyně KRŽ, Milena Tenczová  -  vedoucí KS

LIPOVÉ BONBONY PROTI KAŠLI Ingredience: 120 g medu, 100 g krystalového cukru, 2 lžíce velmi silného lipového čaje, šťáva z poloviny citronu. Postup: Med, krystalový cukr, lipový čaj a citrónovou šťávu vaříme tak dlouho, až při zkoušce drátěným očkem získáme tzv. velkou perlu. To znamená, že kapka cukru s medem na talíři tvrdne. Pak hmotu vylijeme na navlhčenou nebo namaštěnou desku, mokrým nebo namaštěným nožem krájíme na kostičky a po ztuhnutí ji ukládáme do sklenic pod víčko, aby nezvlhly. Lipové bonbony jsou velmi dobré proti kašli a při nachlazení.