Perspektivní cesta

Hlavním cílem projektu je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané osoby a osoby dlouhodobou nezaměstnaností ohrožené, a to zejména pro ty z nich, kteří náleží k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce (těhotné ženy, kojící ženy, osoby pečující o dítě do 15 let věku).

 

 

Webové stránky projektu (již nefunkční):  www.perspektivnicesta.cz/

V průběhu realizace projektu bude účastníkům zprostředkováno vzdělávání jak počítačové, tak obecné vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (Úspěšná verbální komunikace, Asertivní jednání, Vyjednávání a argumentace, Komunikace v obtížných situacích, Konfliktní situace a jejich řešení) a vzdělávání zaměřené na rozvoj vlastních podnikatelských aktivit (Základy podnikání).

 

Velký význam klademe i na oblast poradenství, kterou poskytne personální agentura a partnerská organizace Český svaz žen. Součástí poradenství poskytovaného personální agenturou bude i pracovní diagnostika účastníků projektu se zaměřením na možnou budoucí profesní orientaci. V průběhu celého poradenství bude kladen důraz na individuální přístup ke každému z nich.

 

Novým nástrojem APZ bude zajištění hlídání dětí pro účastníky projektu, kteří se budou účastnit vzdělávání či poradenství. Tato aktivita bude zajištěna partnery projektu.

 

Záměrem je předložit zajímavou formu vzdělávání akreditovanými kurzy, vzbudit zájem o celoživotní vzdělávání a zvýšit tak prevenci nezaměstnanosti zvolené cílové skupiny.

 

Evaluační a monitorovací část projektu bude zajištěna partnerskou organizací NVF, která má s takovými aktivitami zkušenosti.

 

Projekt je realizován na území hl. m. Prahy.
Předkladatel : TEMPO Training & Consulting s. r. o.
Partner ČSŽ a jeho úloha – evaluace, organizace konference – podmínky a spolupráce bude konzultována po 15.14.2007. Počítá se, že bude zapojen management InPc Praha