Oslavy 100. výročí MDŽ

Letos jsme měly co slavit, neboť bylo sté výročí vzniku Mezinárodního dne žen. Slavnostní zahájení měla místopředsedkyně ORŽ Drahomíra Cabalková, uvítala hosty, zástupce MěÚ Jablonec n.N. a členky ČSŽ, které se dostavily  v hojném počtu. Předala slovo předsedkyni ORŽ Evě Vocelové, která po přednesu básně pohovořila o významu a historii  MDŽ, které bylo  obsáhlé. Také dostali slovo naši představitelé města, kteří popřáli ženám hodně zdraví, úspěchů a místostarosta pan P. Vobořil četl z knihy Karla Čapka.

Pánové nepřišli s prázdnou a přinesli velký ovocný dort, na kterém si děvčata pochutnala. Kulturní program: vystoupení MC Jablíčko, kde nám děti zazpívaly, zatančily a řekly říkanky. Něco o MC, děti nechodí ani do Mateřské školky, protože MC je organizace, která pomáhá maminkám na mateřské dovolené v navázání kontaktů, s výměnou zkušeností a získáváním odborných poznatků. Sídlo je zde ve SD. Dětičky poprvé vystupovaly, pro členky bylo jejich vystoupení překvapením, mnohé byly dojaty. Pokračovaly jsme v hudební produkcí (pan Vladimír Lehotai (483 311 655, 606 324 036) a přítomné ženy se pobavily a zatancovaly. 
 
 
Oslava proběhla důstojně, byla velmi zdařila  a úspěšná a pro účastnice byla vytvořena příjemná atmosféra, o kterou se zasloužilo i pěkné prostředí Spolkového domu.
 
Toto setkání bylo i poděkováním za dobrovolnou práci svazu žen.
 

MDŽ dne 8. března 2010 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou (SDJ)
 
Byly zvány členky ZO Poniklá, Chuchelna, Slaná. Přijely se podívat a byly opravdu nadšené členky z organizace Slaná (Marcela Hubená, Iveta Pěničková). Byly tak nadšené, že jsou ochotny se zúčastnit dalšího pozvání na jinou akci. Škoda, že další ZO se nezúčastnily.
 
Účast členek: 
5/ZO Janov, 8/ZO Klub, 6/ZO Kokonín, 7/ZO Liberecká, 5/ZO Žižkův vrch, 
8/ZO Rýnovice, 3/ZO Velké Hamry, 2/ZO Slaná
  
Hosté: 
místostarosta JUDr. Lukáš Pleticha., místostarosta Petr Vobořil, místostarosta Ing. Otakar Kypta, pracovnice sociálních služeb a zdravotnictví Jitka Šorfová, „pletařky malých ponožek“ Trejbalová, Jarošová, Tomová, Pospíšilová M.