Ohlédnutí za akcí Čistá Vysočina

V dubnu se ZO Lípa, Perknov a Rozsochatec zapojily do aktivity krajského úřadu s názvem „Čistá Vysočina“, která proběhla ve dnech 20. - 26. dubna 2009. Akce oslavující světový Den Země byla zaměřena na úklid veřejných prostranství, přilehlých ploch komunikací a přírody Vysočiny. Aktivity se účastnilo více než stovka subjektů resp. přes šest tisícovek lidí. V rámci akci bylo sesbíráno na 30 tun separovaného odpadu. ...

Do aktivity se zapojily školy, neziskové organizace, obce i jednotlivci – všichni tak svým dílem přispěli k lepšímu a čistějšímu životnímu prostředí v našem kraji. Úklidová akce probíhala ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a za podpory autobusových dopravců.
 
Všem účastníkům, kteří se do akce zapojili patří velké poděkování.
 
Kraj Vysočina, který je realizátorem místní Agendy 21 a projektu Zdravý kraj Vysočina, počítá i v příštím roce s podobnou aktivitou. Takže Vás všechny srdečně zveme na „Čistou Vysočinu 2010“ a doufáme, že účastníků bude ještě více a odpadků méně. Vždyť odpadky do přírody rozhodně nepatří a je jen na nás jak k přírodě budeme přistupovat.