O projektu

V projektu „Jak posílit dovednosti na trhu práce“ CZ.1.04/3.3.05/31.00249, který započal v dubnu roku 2010, se zaměřujeme na nezaměstnané nad 50 let věku, jejichž situace na trhu práce je velmi komplikovaná. Snažíme se v rámci tohoto projektu předcházet sociální exkluzi pomocí podpůrných nástrojů vzdělávání a informování o právech klientů. Cílovou skupinou jsou tedy ženy a muži nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnaní, či pečující o závislého člena rodiny.

 

V tomto projektu poskytujeme poradenské aktivity zdarma (sociální, kariérová, právní a psychoterapeutická podpora), ale také zdarma nabízíme vzdělávací kurzy. Kromě akreditovaného počítačového kurzu a nadstavbového počítačového kurzu nabízíme i vzdělávání, jež má ulehčit možnost podnikání.

 

Vzdělávací podnikatelský kurz „zaměstnej sám/sama sebe!“ se zaměřuje na poskytnutí dostatku informací k založení živnosti (OSVČ), včetně podpory při jednání na konkrétních úřadech. Obsah je sestaven tak, aby účastníci a účastnice získali informace o otázkách daní, pojištění, vedení účetnictví, vyplnění formulářů. Jeho první běh bude uskutečněn na přelomu září/října.